WYMAGANE DOKUMENTY

Jeśli zdecydowałeś się na przyjęcie praktyki możesz przystąpić do przygotowania nominacji! IAESTE Polska nominuje studenta na praktykę po dostarczeniu minimum następujących dokumentów:

1. Kwestionariusz z danymi studenta „Student Nomination”

2. CV ze zdjęciem

3. List motywacyjny

4. Kwestionariusz z listą przedmiotów „List of Subject”

5. Certyfikat językowy, wypełniony i potwierdzony przez uczelnię

6. Zaświadczenie o statusie studenta wystawione przez uczelnię w języku angielskim w przypadku wyjazdów do krajów, które tego wymagają

7. Inne wymagane dokumenty określone w ofercie

8. Kopia dowodu wpłaty (więcej informacji poniżej)

9. Oświadczenie dla IAESTE Polska

 

Specyficzne wymagania krajów znajdują się w dokumencie Nomination Requirements. Dodatkowo, każda oferta może mieć sprecyzowane jeszcze inne wymogi dotyczące nominacji.

Powyższe dokumenty powinny być wypełnione na standardowych wzorach IAESTE oraz muszą być dostarczone do Komitetu Lokalnego w wyznaczonym terminie lub odpowiednio wcześniej w przypadku wyjazdów wcześniejszych.

Po zarejestrowaniu się w systemie exchange.iaeste.pl, dokumenty należy dodać do swojego profilu, w formie wymaganej. Dokumenty elektroniczne powinny być zaimportowane odpowiednio wcześniej oraz w formie papierowej (hard copy) dostarczone do komitetu lokalnego, w liczbie kopii wymaganej przez dany kraj (szczegóły na ofercie–o ile wymagane).

Wszystkie dane wypełniane są przez kandydata w języku angielskim na odpowiednich formularzach otrzymanych (w formie cyfrowej) od komitetu lokalnego IAESTE.

UWAGA: Pod żadnym pozorem student nie może kontaktować się z firmą, do której aplikuje przed otrzymaniem oficjalnej akceptacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można to zrobić jedynie za pośrednictwem IAESTE Polska.

 

 

 

facebook youtube instagram linkedin

Stowarzyszenie IAESTE Polska

ul. Waryńskiego 6/41
00-631 Warszawa
KRS: 0000253557
NIP: 701-00-27-381
REGON: 140496053

Tel: +48 22 378 44 75
Email:
           

 

Polityka prywatności

IEASTE Poland logo

Sponsor Główny

partner IEASTE Poland logo